Asep Supriyanto, A.Md.

     19781204 200604 1 004

     Kepala Subbagian Tata Usaha/
     Perencana Anggaran (PPK)

     Profil Lengkap >>

 

 

     Muhammad Fadly Suhendra, S.Ikom.

     19830723 200812 1 001

     Pranata Humas Pertama

     Profil Lengkap >>

 

 

     Bobby Wijaya Daulay, SE.

     19840620 200912 1 003

     Bendahara Pengeluaran

     Profil Lengkap >>

 

 

     Junaedi Mulawardana, A.Md.

     19790416 200502 1 002

     Editor Visual/
     Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa

     Profil Lengkap >>

 

 

     Rahma Hilma Taslima, A.Md.

     19840810 200812 2 001

     Editor Visual

     Profil Lengkap >>

 

 

     Aceh Daryana, A.Md.

     19850412 201012 1 001

     Bendahara Penerima

     Profil Lengkap >>

 

 

 

     Andri Setiawan, A.Md.

     19860405 201012 1 002

     Pengolah naskah dan desain/
     pengelola barang dan jasa

     Profil Lengkap >>

 

 

     Anggun Dian Puspita, A.Md.

     19870827 201012 2 001

     Sekretaris Pimpinan

     Profil Lengkap >>

 

 

1  |  2  |  3